Arrangører er henstilt til å gjøre en vurdering vedrørende hvem de sender for å gjennomføre / bidra på arrangementet, i henhold til generelle anbefalinger for besøkende gitt av Helsedirktoratet. 

Vi understreker viktigheten av at også den enkelte pårørende / besøkende gjør en vurdering av seg selv, i henhold til retningslinjer, FØR du kommer på besøk.

Er du usikker på hvordan forstå retningslinjene –eller usikker om du faller inn under en av kategoriene som frarådes å ikke komme på besøk, ber vi om at du kontakter tjenesten FØR et evt. besøk.

Vi ønsker å sikre våre beboere fra smitte, men samtidig også legge til rette for å gjennomføre ulike arrangement –og sosiale aktiviteter i den grad som er mulig. Dette for å gi våre pasienter og beboere et mest mulig variert innhold i hverdagen. Tjenesten henstiller derfor alle til å gjøre sitt ytterste for å følge retningslinjene som er satt for besøkende.

Vi ber om forståelse for iverksatte tiltak.