• Alle arrangementer over 500 personer skal avlyses.
  • Alle arrangementer med mellom 100 og 500 personer må godkjennes av kommunen. Vurderinger gjøres på bakgrunn av skriftlig risikovurdering og gjennomføringsplan fra arrangører. Bruk Folkehelseinstituttets veiledere for å lage vurdering og plan. Det er generelt høy terskel for godkjenning i tiden fremover. Søknader sendes til postmottak@sorreisa.kommune.no, og blir derfra videresendt til kommuneoverlegen.
  • For arrangementer med opp mot 100 deltakere kreves det ikke godkjenning, men det bør likevel gjøres risikovurdering og følges råd fra Folkehelseinstituttet om gjennomføring av arrangementer.