Sørreisa kommune og 3net inviterer til informasjonsmøte i forbindelse med skifte av fiberleverandør. 

Sørreisa kommune informerer om bytte av fiberleverandør. 3net er ny leverandør av fiber og vil gå gjennom fremdriftsplan og hva som praktisk skal skje i Sørreisa og hjemme hos kundene i forbindelse med bytte til ny leverandør .