I lys av fokuset på psykisk helse og selvmordsfare ønsker vi å informere om ulike lokale og nasjonale hjelpetilbud. 

Du kan ta kontakt med fastlegen din for psykisk helsehjelp ved å henvende deg til legekontoret som din fastlege tilhører. Dersom du ikke vet hvem som er din fastlege, kan du ringe Fastlegetelefonen på 810 59 500 (man-fre 08:00-15:30).

Dersom du av ulike grunner ikke har anledning til å kontakte eller oppsøke din fastlege, kan du hvor som helst i landet oppsøke nærmeste kommunale legevakt.
 

Andre lokale hjelpetilbud


Helsestasjonen, Sørreisa kommune


Skolehelsetjenesten, Sørreisa kommune
 

Psykisk helse og rus, Sørreisa kommune

 

Legetjenesten i Dyrøy og SørreisaLandsomfattende eksterne hjelpetilbud

Her er et utvalg av ulike eksterne hjelpetelefontilbud, altså ikke-kommunale tjenester, som man kan henvende seg til uavhengig av hvor i landet du bor og er. Disse er ikke i regi av Sørreisa kommune. For komplett oversikt, besøk Helsenorge.no.

– SOS-Chat – Mange synes det er lettere å chatte enn å snakke i telefonen om selvmordstanker. Åpent fra 1830–2230 på hverdager og 0130 på fredager.

– Kors på halsen (Røde Kors), telefon 800 33 321. I tillegg mulig å sende e-post (svar innen 2–3 dager).

– Ungdomstelefonen, telefon 400 00 777

– Alarmtelefonen for barn og unge, telefon 116 111

– Barneombudet, telefon 22 99 39 50

– Kameratstøtte, tilbud til soldater, veteraner og deres familie, telefon 800 48 500

– Kirkens SOS, Krisetelefonen 22 40 00 40

– Kirkens SOS Anonym chattetjeneste: soschat.no

– Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte, telefon 800 57 000

– LEVE, Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, telefon 22 36 17 00

– Mannstelefonen. Reform–ressurssenter for menn, telefon 22 34 09 50

– Mental helse, Hjelpetelefonen, telefon 116 123

– Mental helse: sidetmedord.no

– Rådgivningstelefon for pårørende innen psykisk hels, telefon 22 49 19 22

– Rådgivningstelefon ved spiseforstyrrelser, telefon 94 81 78 18

– Unghjelp, telefon 98 80 61 20

– ung.no, det offentliges informasjonskanal for ungdom, telefon 46 61 50 00

– Vern for eldre, Nasjonal kontakttelefon, telefon 800 30 196