Plandokumenter og kart i pdf finnes her 

Grunnet regionreformen må alle kommunens kartbaser kodes om med nytt kommunenr, planen vil bli lagt inn i vedtaksbase i https://kommunekart.com/klient/midttroms når dette arbeidet er gjennomført.