Kommunen investerte den gang 31,5 millioner kroner og fikk 13,9 millioner kroner i tilskudd gjennom næringsrettede utviklingsmidler.

 

Fibernettverket var ute på anbud for leveranse av innhold og drift av nettverket. OpenNet AS vant denne konkurransen og det ble inngått en avtale med varighet til desember 2019.

Etter dagens anskaffelsesregelverk så er vi pålagt å gå ut med nytt anbud. Det var derfor nødvendig å kjøre en ny anbudsrunde for å knytte leverandør til disse tjenestene.

 

Drift av fiber skal være selvfinansierende. Dette betyr at kundene må betale utgiftene til drift og vedlikehold av fibernettverket. Hittil har kostnadene vært noe høyere enn inntektene. Kundene må derfor forvente en viss prisøkning på fibertjenesten.

 

I anbudet ble det lagt inn begrensinger slik at en leverandør ikke har anledning til å lage en egen prisplan som er høyere for kunder i Sørreisa, enn det leverandøren tilbyr i andre områder.

 

Internett, TV-signaler, velferdsteknologi og øvrig datakommunikasjon er tjenester som vi etter hvert er blitt avhengige av, og som kommer til å bli enda viktigere i tiden som kommer. Det er derfor viktig for Sørreisa Kommune at disse tjenestene kan leveres over fibernettet som vi har etablert på beste måte.

 

På anbudsrunden var det fire tilbydere og det var 3Net AS fra Nordreisa som leverte det beste tilbudet totalt sett. Avtalen er gjeldende i fire år framover.

 

Om 3net AS

3net leverer fra før Internett, Get -TV og andre produkter via fibernett til over 5000 kunder i kommunene Kautokeino, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og deler av Lyngen og Balsfjord. Selskapet har 14 ansatte og har hovedkontor i Sørkjosen i Nordreisa kommune. 3net er eid av kraftselskapet Ymber.

 

Alle kunder med leveranse fra OpenNet vil måtte bestille nytt abonnement hos 3net, og eksisterende kunder vil omkostningsfritt få ny fibersentral fra 3net. Priser på innhold vil endres til de hastigheter og tilbud 3net til enhver tid leverer.

 

Viktig

For at 3net skal kunne ta kontakt med deg så er det viktig at du registrere deg på følgende skjema på www.3net.no/sorreisa. Alternativt kan dere ringe 77770499 eller sende epost til kunde@3net.no. Gjør dette gjerne så tidlige som mulig for at 3net skal kunne sikre en smidig overgang til ny leverandør.

 

 

Kontaktpersoner:

 

Sørreisa kommune: Leder for personal utvikling og service, Monica Mikkelsen, telefon 93067304

3net: Daglig leder Kjell Arne Mikalsen, telefon 90597865