Kulturskole for alle

Kulturskolens formål: Kulturskolen gir opplæring innen kunst- og kulturfag som er tilpasset ulike aldersgrupper. Målet er å bidra til å bygge barn og unges estetiske, sosiale og kulturelle kompetanse og evne til kritisk refleksjon og selvstendige valg. Kulturskolen skal ivareta både bredde og talent, og ha et variert tilbud.

Derfor er kulturskolen er først og fremst for barn og ungdom i skolealder, og det gjelder også videregående skole. Men voksne kan søke om elevplass, og har vi ledige ressurser tildeler vi elevplass. Vi prioriterer søkere fra Sørreisa, men det er mulig å være elev hos oss om du bor i en annen kommune.

 

Vi har tilbud om instrumentalopplæring på de aller fleste instrumenter, og har også gruppetilbudet KUDRAMUDA som er i SFO-tida. Tirsdag for 3. klassinger og torsdag for 1. og 2. klassinger.

I år har vi mange dyktige lærere, til sammen 7, som til sammen har 1,8 pedagogisk ressurs på musikk og teater. I tillegg har vi en vokalpedagog i språkpraksis og en som arbeider frivillig. De er med og styrker gruppetilbudene

Vi selger også dirigenttjeneste til korpsene, og støtter det lokale musikkliv, skolene og barnehagene.

I søknadsportalen kan du se alle våre tilbud. Hvis du sender inn søknad, betaler du ingen ting selv om det står «legg i handlekurv». Først må du tildeles plass, starte opp, og så faktureres elevavgift hvert halvår (1370kr per semester)

Har du spørsmål? Velkommen til å ta kontakt!

 

Hilsen

Lise Løvland rektor
lise.lovland@sorreisa.kommune.no
99044448

 

Speedadminlenke:

https://nosorreisa.speedadmin.dk/registration#/