Planprogram og andre dokumenter kan leses via kommunens webløsning (kart og tekstdel) eller på Sør-Troms regionråd sin side