Partinavn

stemmer

%-vis oppslutning

Endring fra -15

 

Repr.

Arbeiderpartiet

874

51,4%

10,2 pp

10

Senterpartiet

330

19,4%

12,8 pp

4

Samlingslista

258

15,2%

-12,3 pp

3

Sosialistisk Venstreparti

76

4,5%

0,8 pp

1

Høyre

71

4,2%

-6,4 pp

1

Fremskrittspartiet

48

2,8%

-3,5 pp

0

Kristelig Folkeparti

45

2,6%

-1,6 pp

0

Arbeiderpartiet (10 representanter):
Jan Eirik Nordahl
May Tove Grytnes
Lise Løvland
Ana Myrlund
Otto Henning Skogheim
Gry Anette Dahlø Bjørklund
Per Mathis Oskal
Vigdis Martinsen
Gry Vera Lømo
Tor Ivar Olsen

Sosialistisk Venstreparti (1 representant):
Beathe Hoel

Senterpartiet (4 Representanter):
Linn-Charlotte Nordahl   
Ole Edvin Langaune
Jørn Hugo Lundberg
Thomas Norman Hansen

Høyre (1 representant):
Trygve Andreas Olsen

Samlingslista (3 representanter):
Hanne Fredriksen
Frank Arne Jakobsen
Lars Eriksen