Tidligstemming

Du kan tidligstemme fra 1. juli til og med 9. august dersom du ikke har mulighet til å stemme i forhåndsstemmeperioden (10. august til 10. september). I Sørreisa kommune gjøres det ved oppmøte på kommunehuset servicekontoret hverdager mellom 10:00 og 14:00. 

Ved tidligstemming kan du kun stemme på parti.

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme til stortings- og sametingsvalget 2021 fra og med 10. august til og med 10. september på kommunehuset, Servicekontoret i tidsrommet 10.00-14.00.

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er bosatt, blir stemmen sendt til din hjemkommune. Du vil ved forhåndsstemming i en kommune i et annet fylke enn hjemfylket ditt få utdelt en avkryssingsstemmeseddel i valglokalet. 

Avkryssingsstemmeseddelen er kun påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på. På denne kan du ikke gjøre endringer. Du kan også skaffe deg en stemmeseddel fra ditt valgdistrikt og bruke den dersom du ønsker å gjøre endringer.

Stemme fra utlandet

Er du i utlandet kan du avgi stemme på de fleste norske utenriksstasjoner eller oppnevnte stemmemottakere. Svalbard og Jan Mayen er også omfattet av reglene for utenriksstemming.

Levering av stemmeseddel på en utenriksstasjon må skje så tidlig at du er sikker på at den kommer fram til hjemkommunen innen 14. september kl. 17:00. Siste dag for å forhåndsstemme fra utlandet er 3. september, mens det på Svalbard og Jan Mayen er 10. september.

En annen mulighet til å stemme fra utlandet er ved brevpost. For å lese mer om stemming fra utlandet, og stemme ved brevpost, se lenken under: 

Stemme fra utlandet

Stemme hjemme

Hvis du er ufør eller på grunn av sykdom ikke kan møte i valglokaler, kan du søke om å avgi forhåndsstemme hjemmefra. Søknaden om å få forhåndsstemme hjemme i Sørreisa kommune sendes til: 

postmottak@sorreisa.kommune.no

Sende skriftlig søknad til:

Sørreisa kommune, Storveien 20, 9310 Sørreisa

eller ringe til
77875000

I Sørreisa kommune kan det søkes om stemming hjemmefra frem til klokka 10:00 på 10. september. 

Er du pålagt isolasjon på grunn av covid-19 kan du søke frem til klokka 10:00 på valgdagen, 13. september dersom du stemmer i kommunen du er manntallsført i.

Stemme på valgdagen

Sørreisa kommune har en valgkrets. Valglokalet er Sørreisa idrettshall. Ikke kulturhuset som tidligere pga byggeaktivitet på skoleområdet.

På valgdagen kan du kun stemme i din hjemkommune (der du er registrert bosatt i folkeregisteret per 30. juni).

Åpningstid
Søndag 12. september kl 16.00-20.00

Mandag 13. september kl 11.00-21.00

 

Det er ikke nødvendig å ta med valgkort for å stemme, men du må ta med legitimasjon.

Legitimasjonen må inneholde navn, fødselsdato og bilde. Eksempler på legitimasjon er pass, ID-kort, førerkort og bankkort med bilde.

Hvem kan stemme?

Du har stemmerett ved stortingsvalget 2021 dersom du er:

 • Norsk statsborger
 • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
 • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge
 • Ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

For å stemme i Sørreisa kommune på valgdagen må du være innført i manntallet i Sørreisa kommune. Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret. Hvis du flytter til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Er du bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Dersom du ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal du søke til Oslo kommune.

Valgkortet blir digitalt

Ved det kommende stortings- og sametingsvalget får de flese tilsendt valgkortet digitalt.

Å få valgkort er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget.

Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og resevasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

Smittevern ved valget

Smittevernet skal ivaretas i valggjennomføringen. I en egen smittevernveileder stilles det krav til kommunene om ivaretakelse av smittevern, og Sørreisa kommune følges dette i våre valglokaler. 

For deg som skal stemme er det viktig å følge de grunnleggende smitteverntiltakene, også i valglokalet: 

 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • God hånd- og hostehygiene og godt renhold
 • Holde anbefalt avstand til andre enn sine nærmeste og generelt redusert kontakt mellom personer

Personer som er bekreftet smittet med covid-19 skal være i isolasjon, og velgere i karantene skal følge karantenereglene. Velgere som er i isolasjon eller karantene bør så lenge det er mulig derfor vente med å stemme til de er friske og ute av isolasjon eller karantene.

Den siste perioden før valget tilrettelegges det for at velgere i isolasjon kan stemme hjemme, og at personer i karantene eller med nyoppståtte luftveissymptomer kan stemme i tilpassede lokaler. 

Fordi avstandsregler skal følges slik at velgere ikke får status som nærkontakter i valglokalet, og av hensynet til hemmelig valg, gjøres det ikke ekstra registrering av personer for smittesporing. 

Frist for å søke om amulerende stemmegivning (hjemmestemming):

Forhåndsstemmegivning: Fredag 10. september kl 10.00

Sremmegivning på valgdagen: Mandag 13. september kl 10.00

Hvem har stemmerett? Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved stortingsvalget 2021 må du ha stemmerett og være innført i manntallet. 

Du har stemmerett ved stortingsvalget 2021 dersom oppfyller disse fire kriteriene:

 • Er norsk statsborger
 • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
 • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge
 • Ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. 
For å stemme i Målselv på valgdagen må du være innført i manntallet i Målselv. 

Er du innført i manntallet?

 

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i kommunen. 

 

Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret.

Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.
 

Hva om jeg bor i utlandet ?

Hvis du er bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i den kommunen du vært registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om å bli ført inn i manntallet i den kommunen du sist var folkeregistrert.
 

Slik søker du om å bli innført i manntallet

 • Ved å skrive under på omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks.
 • Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter deg av den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres ved å fylle ut skjema for innføring i manntallet eller i et vanlig brev. Velger du å skrive et vanlig brev, må du få med de opplysninger det spørres om i skjemaet.

Søknaden skal sendes til valgstyret i kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 14. september kl. 17.00 for å kunne bli innvilget. 
Søknad om innføring i manntallet i Sørreisa kommune kan sendes med post eller e-post til valgstyret i Sørreisa.

Postadresse:

Sørreisa kommune, valgstyret
Storveien 20
9310 Sørreisa

E-postadresse: 
postmottak@sorreisa.kommune.no

 

Hvordan sjekker jeg om jeg står i manntallet

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn i starten av juli. Da kan du som velger kontrollere egne opplysninger og eventuelt klage dersom det er feil i manntallet. 

Det kretsvise manntallet for Sørreisa kommune ved stortings- og sametingsvalget 2021, legges ut på følgende steder:
Sørreisa kommunehus, Servicekontoret
Sørreisa folkebibliotek
Coop Extra
 

Sametingsvalget 

For å kunne stemme ved sametingsvalget, må du være registrert i Sametingets valgmanntall.

Valgresultat for Sørreisa

Stemmeberettigede: 2616
Antall godkjente stemmer: 1916
Oppmøteprosent: 73,32