Sørreisa frivilligsentral og flyktningetjenesten i Sørreisa kommune ønsker å få til en møteplass for våre nye flyktninger og innbyggere i Sørreisa kommune, der flyktninger kan bli kjent med andre i kommunen, øve seg på å snakke norsk, delta på felles aktiviteter og bli mer kjent i området.

Det vil bli ukentlige treff, oddetallsuker på dagtid, og partallsuker på ettermiddagstid.

Innholdet vil variere fra uke til uke.

 

Det vil komme en oversikt over datoer for treffpunkt fremover.

Førstkommende fredag 2/9 inviterer vi til kafè på Bølgen (Sørreisa frivilligsentral) Klokken 10.00-14.00.

 

Det blir servering av vafler, kaffe, te og saft.

Det er åpent for alle nasjonaliteter og alder, og vi oppfordrer spesielt lokale norsktalende innbyggere å delta slik at vi også kan øve på å snakke Norsk sammen.

 

Kontaktpersoner:

Ragnhild Hjorthen: 92204651

Elisa Svegre Hansen: Telefon 41254907