Om tilskuddsordningen

  • Beløp: 291,985 mill.kr (2019). Midlene utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2019.
  • Søknadsfrist: Søknadsfristen for tilskuddsåret 2019 er 10. desember 2018.   
  • Rapporteringsfrist: 1. april. Dette er en måned etter tilskuddsårets slutt.
  • Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.
  • Viktig informasjon om tilskuddsåret 2019:
    • For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om støtte, må kommunen bekrefte at de vil kunngjøre ordningen lokalt og vurdere og prioritere søknader tilknyttet kommunen. Kommunen må også oppnevne en kontaktperson for tilskuddsordningen og sørge for en knutepunktfunksjon. 
    • Les mer her!