Beite for sau
Supplerende naturopplysninger
inntil de kommer inn i offisielle databaser slik som naturbase
Vegetasjonskart
Viltområdekart
viktige viltområder og trekkveier