Sørreisa omsorgssenter består at tre sykehjemsavdelinger, en avdeling med omsorgshybler og en avdeling med omsorgsleiligheter.

Beboerne på omsorgshyblene og omsorgsleilighetene er tildelt hjelp på lik linje med brukere som bor hjemme, hjelpen gis av hjemmetjenesten.
 
Sykehjem skal enten fungere som et vanlig hjem for eldre med svekket helse, redusert førlighet og omfattende hjelpebehov, eller det skal være et sted der da kan oppholde seg og få hjelp for en kortere periode.
 

Sørreisa sykehjem har tre avdelinger:

To demens avdelinger på til sammen 16 plasser og en somatiskavdeling med 11 plasser.
På sykehjemmet kan man ha enten korttidsplass eller langtidsplass.
 

Sykehjemmet har to avlastningsplasser.

Dette er først og fremst ment som en hjelp til de pårørende som har særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet.
 
Les mer om sykehjemsplass i tjenestebeskrivelsene.