Det er registrert 15 nye smittede i Sørreisa sålangt denne uken, av disse er 5 uvaksinerte. Noen tilfeller er knyttet til utbruddet i Senja og noen med utenlandssmitte.

4 av de smittede er registrert i Brekka barnehage og blant de smittede er det både barn og personal. Alle de smittede tilhører en avdeling.
Det oppfordres til å teste barna i smittet avdeling 2 ganger per uke, dette etter anbefaling fra smittevernlege. Barnehagen driftes etter gult nivå. Det er ingen rapportert smitte i de andre barnehagene.

På Skøev skole er det ett positivt svar på hurtigtest. Foresatte til elever på berørte klassetrinn har fått informasjon via Visma. Elever og ansatte på berørte klassetrinn har fått utdelt hurtigtester, og anbefales å testes 16.januar og 19.januar. Skolen driftes på gult nivå. 

 

Sørreisa kommune minner om:

  • hold deg hjemme hvis du er syk
  • hold avstand
  • reduser antall nærkontakter
  • ha lav terskel for testing ved symptomer
  • god håndhygiene
  • vaksiner deg dersom du ikke allerede har gjort dette.

 

Du finner ukentlig oversikt over antall smittede her.

Du finner oversikt over drop-in datoer og tidspunkt for koronavaksineringen i Sørreisa her.

Du finnner oversikt over korona informasjon her.