En kulturskole skal legge til rette for å utvikle elevenes kunstneriske og skapende evner ut fra det enkelte barns forutsetninger og i Sørreisa Kulturskole tilbyr vi undervisning i sang og en rekke instrumenter!

Kulturskolen er lokalisert i hjertet av kommunen, i sentrum rett nedenfor Sentralskolen, idrettshallen og kulturhuset i den gule paviljongen som før huset «kokkeskolen».

Her kan du få undervisning alene eller i gruppe på minitrompet, blokkfløyte, kornett, trompet, althorn, ukulele, eufonium, tuba, trombone, alttrombone, klarinett, tverrfløyte, gitar, piano, bassgitar, slagverk og sang.

I 1997 vedtok Stortinget at alle landets kommuner skulle ha et musikk- eller kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers. Sørreisa kommune var tidlig ute, og i 1978 ble Sørreisa Kulturskole stiftet, under navnet Sørreisa Musikkskole.

Kulturskolen leverer i dag også dirigent-tjeneste til to av bygdas korps, samarbeider med og støtter grunnskolen og det frivillige kulturliv; kor, band, lag og foreninger. Sammen gjør vi Sørreisa til en mangfoldig kulturkommune!

Alle kan søke om elevplass i kulturskolen. Søknadsfristen er 10. juni hvert år.