Kulturhuset kan med rette kalles bygdas ”storstue”, og både huset som helhet og foajeen i sær er populær til private selskap og arrangementer. I foajeen arrangeres også jevnlig dans for “godt voksne”.

Bygdekinoen viser film 2 ganger i måneden.

Huset inneholder: 1. etg.:Sal med mobilt amfi og plass til 265 personer. C-scene mål. Romslig foajé med kjøkken. Garderobe, toaletter og lagerrom. 2. etg.:Skuespillergarderober og et mindre møterom.

Foajeen har i utgangspunktet ca. 40 sitteplasser. Kjøkkenet har dekketøy til ca. 140 kuverter.

Bestilling

Kontakt servicekontoret, tlf 77 87 50 00 for bestilling av lokaler. Prisene inkluderer vask. Vaktmester kan sette opp prosjektor og en fast talemikrofon. Lyd- og lystjenester utover dette må bestilles ekstra, og seinest en uke før arrangementet.

I Sørreisa finnes det flere andre forsamlingslokaler - se oversikt lag og foreninger