Gjennom foresattportalen kan du søke om barnehageplass. Du kan også endre eller si opp barnehageplass.  

Søknad om barnehageplass
Det kan søkes om hel eller halv barnehageplass. For å ha rett til barnehageplass, må barnet være bosatt i kommunen senest ved oppstartstidspunkt for tildelt barnehageplass.

Søknadsfristen ved hovedopptaket er 1.mars, men det kan søkes om barnehageplass gjennom hele året. Ved ledig kapasitet vil det bli gjort supplerende opptak.

Søknad om barnehageplass skjer via elektronisk søknad via foresattportalen.

Overflytting/endring av barnehageplass
Dersom du allerede har barnehageplass, men ønsker å bytte barnehage eller endre plasstørrelsen søker du via foresattportalen.

Hvis du takker ja til ny barnehageplass, sier du automatisk opp den gamle plassen.

Oppsigelse av barnehageplass

Barnehageplassen beholdes til 31.juli det året barnet begynner på skolen. Man trenger derfor ikke si opp barnehageplassen for barn som begynner på skolen. Dersom man ønsker å si opp barnehageplassen tidligere enn ved skolestart, gjøres dette via foresattportalen.

Søknad gjøres gjennom foresattportal (krever sikker pålogging via ID-porten)

Forklarende Video 

Dersom det er spørsmål til dette, ta kontakt her