De siste ukene har det vært en uheldig utvikling av koronasituasjonen i regionen vår, med økte smitte og hvor flere nabokommuner har opplevd smitteutbrudd på sykehjem.

Både nasjonalt og regionalt er det gitt klare føringer om at det må gjøres grep for å beskytte sårbare pasientgrupper i områder med økt smittetrykk.

På bakgrunn av dette vurderes situasjonen til at det nå må gjøres grep utover de grunnleggende tiltakene som allerede er iverksatt.

 

Dette innebærer blant annet at fra og med i dag må alle besøkende ved Sørreisa sykehjem bruke munnbind under besøket.

Dette gjelder uavhengig av vaksinestatus hos både pasient og besøkende.

 

Vi ber om forståelse for tiltaket, i det vi søker å beskytte denne sårbare pasientgruppene i Sørreisa kommune.