Skolehelsetjenesten samarbeider med foreldre/foresatte, skolens personell, PPT, fysioterapeut, fastlege, barnevern, sykehus og andre. Skolehelsetjenesten er medlem av Tverretatlig team. Dette er et samarbeidsteam bestående av: skole, instanser, barnevern, helsesykepleier og BUP.
 
Skolehelsetjenesten gir tilbud om:
  • Informasjon, råd og veiledning.
  • Målrettede helseundersøkelser.
  • Vaksinasjon jfr. nasjonalt program.
  • Samtaler.
  • Helseopplysning og undervisning.
  • Henvisning til andre instanser ved behov.
  • Gruppevirksomhet.
 
 Skolehelsetjenesten har faste kontordager på den enkelte skole:
  • Sørreisa Sentralskole: Mandag og onsdag
  • Skøelv skole: I partallsuker Mandag
  • Gottesjord skole: I oddetallsuker Mandag
 
Disse dagene er det såkalt ”åpen dør”, det vil si at elevene kan komme og snakke med helsesykepleier uten timeavtale. Utover dette er elever og foreldre/foresatte velkommen til å ta kontakt med helsesykepleier på telefon eller helsestasjonen (Kommunehuset).
 
 
Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål angående barnet ditt, du har noe du lurer på eller er bekymret for. Vi har åpent hver dag. Dersom du ikke når oss på telefonen kan du legge igjen en beskjed på svareren eller i Servicekontoret.
 
Helsesykepleier på sentralskolen: Vanja Johansen, 468 00 379
Helsesykepleier på Skøelv og Gottesjord skole: Leni Lekang, 468 23 303
Besøksadresse: Sykehjemsveien 43
Tlf: 468 23 303 / 468 00 379