Velkommen til nytt

SFO år!

Antall dager åpent

August

Oppstart 30.juli. Nytt av året er at både SFO ved Skøelv og Gottesjord har åpent. 16 og 17.08. SFO stengt.

23

September

 

20

Oktober

Høstferie 04.10 og 05.10.  05.10 SFO i Skøelv har åpent. 04.10 Stengt pga planlegging.

22

November

Skolefri 19 og 20.11

SFO på Gottesjord har åpent 20.11. 19.11 Stengt pga.planlegging

21

Desember

Siste SFO dager 21

15

 

 

 

SFO dager 2018

2019

101

Januar

Oppstart torsdag 03.01

21

Februar

Vinterferie 04.03-08.03, på Gottesjord SFO.

 

20

Mars

 

21

April

Påskeferie 15-22.04 SFO stengt

16

Mai

 

20

Juni

SFO på Gottesjord. Fra 24.06 til og med 28.06.

19

 

 

 

August 2019

Begge  SFO åpent fra 29.07.

117 SFO dager

Sum året 218