Servicekontoret har mange oppgaver, her er de viktigste:

 • Sentralbord og opplysningstjeneste
 • Postregistrering
 • Arkiv
 • Sekretærfunksjon
 • Sekretariat for politiske møter
 • Utleie av Sørreisahallene

Vi kan videre hjelpe deg med:

 • Informasjon og skjema.
 • Innlevering av alle typer søknader og annen post.
 • Ambulerende/leilighetsvis skjenkebevilling.
 • Råd, veiledning og saksbehandling i forbindelse med søknad om bostøtte.
 • Oversikt over ledige kommunale tomter.
 • Kunnskapsprøven i alkoholloven.
 • Etablererprøven for serveringsvirksomhet
 • Søknad om TT–kort (transporttjenesten for funksjonshemmede).
 • Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.
 • Dokumenter til offentlig ettersyn.
 • Søknad om skjenkebevilling.
 • Søknad om serveringsbevilling.
 • Søknad om kommunal bolig.
 • Søknad om motorferdsel i utmark.
 • Informasjon og veiledning om kommunale avgifter, søknad om fritak
 • Informasjon og service for Skatteetaten

I noen tilfeller kan du få avgjort saken hos oss.

Uansett hva du ønsker å spørre om, søke på eller klage på, så vil vi gi deg et svar eller henvise deg videre.

Servicekontorets åpningstider er fra kl 08.00 -15.35/15.15.

Servicekontoret betjener sentralbordet mellom kl 09 -14.