Noen ganger er investerings eller rådgivingsbehovet større enn det kommunen kan etterkomme. I slike tilfeller har vi som kommune knyttet til oss gode medhjelpere som kan bringe deg og din idé videre. 

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge skal bidra til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Innovasjon Norge arbeider på mange felt samtidig, meni har allikevel tre hovedarbeidsområder 

  • Entreprenørskap: sikre at nye bedrifter kan overleve og utvikle seg
  • Vekst i bedrifter: bidra til at  bedriftene kan vokse og bli konkurransedyktige
  • Innovasjonsmiljøer: bidra til økt verdiskaping og konkurransekraft ved å skape gode miljøer for innovasjon.

Klikk på lenken ovenfor for å lse mer om hva Innovasjon Norge kan hjelpe deg og din bedrift med.

Senja Næringshage

Senja Næringshage er medlem i Næringhagene i Norge - en landsdekkende forening som jobber for å få knyttet næringshager og medlemsbedrifter tettere sammen. Første gang etablert i 1999, med mål om å bli et robust nettverk for bedrifts- og næringsutvikling i seks av kommunene i Midt-Troms regionen. Formålet til Senja Næringhage er å hjelpe etablerere og vekstbedrifter i regionen, gjennom veiledning, nettverk og internasjonal kompetanse.

Troms Fylkeskommune

De regionale utviklingsmidlene – kap. 551, post 60 - forvaltes av fylkeskommunene og skal brukes innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Alle kommuner i Troms fylke er innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Midlene tildeles fylkeskommunen av Kommunal- og moderniseringsdeprtementet  (KMD).

Troms Fylkeskommune administrerer flere støtteordninger, som blant annet

  • Regionale utviklingsmidler (RUP-midlene)
  • Næringsrettede utviklingsmidler (RDA-midlene)
  • Rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket Troms
  • Fylkeskommunalt næringsfond

Benytt nettstedet Regionforvaltning.no og registrer deg som bruker. Da vil du få oversikt over alle søkbare støtteordninger og hvilke frister som gjelder.

For å lese mer om hva Troms Fylkeskommune kan hjelpe med, klikker du på lenken ovenfor.

Sørreisa Næringsforening

Sørreisa Næringsforening er en interesseorganisasjon for Næringslivet i Sørreisa. De er en viktig samrbeidspartner for såvel kommunen som for nye bedrifter som ønsker å etablere seg i Sørreisa. Med en medlemsmasse som spenner seg fra anleggsvirksomhet, industri, service, handel og reiseliv - vil næringsforeningen i stor grad bidra til at nettopp du og din bedrift trives og lykkes med satsingen i Sørreisa.

Sørreisa Næringsforening har egen facebookside, hvor du kan lese mer om deres aktiviteter. Klikk på lenken overnfor for å lære mer om dem.