Reguleringsplaner etter pbl 2008

Område reguleringer Detaljregulering         

2012001 Hemmingsjordlia Boligfelt 
2009002 Reguleringsendring Hestodden
2009001 Reguleringsendring Nordstraumen sentrum

2017001  Detaljregulering av FV.86 gang- og sykkelveg Grunnreis-Elvelund                                          

Reguleringsplaner etter pbl 1985 eller eldre

Reguleringsplaner Bebyggelsesplaner
2008001 Nordstraumen hytteområde - Hytteplan 16/11 (Liene Hytteområde)  
2007011 Sandbakken hyttefelt  
2007007 Nordstraumen hytteområde - Hytteplan 16/7,59  
2007006 Langhaugen  
2007004 Straumen kirkegård, Brekka  
2007002 Øyjordnes2  
2004002 Øyjordskogen  
2004001 Kollenveien Nord  
2002001 Del av Moeng, gnr 1 bnr 31 Hemmingsjord  
2000001 Nordstraumen Boligfelt  
1998001 Gang- og Sykkelveg Nordgård-Lenvik grense  
1995002 Småbåthavn Gammeheimskjæret  
1995001 Ytterholtet del av reguleringsplan for Sørstraumen  
1989003 Småbåthavn Gammelheimskjæret  
1989002 Bakkejord Øvre  
1989001 Sørstraumen  
1985001 Storneset  
1984001 Elvelund  
1982001 Sørstraumen Vest-Brekka  
1977002 Nordstraumen Sentrum  (vil bli revidert i løpet av de neste par årene - MFT ut 2018)  
1977001 Nordgård Boligområde  
1976001 Myrseth Øvre 1992001 Myrseth Øvre Bebyggelsesplan 
1972001 Elvelund  
1971001 Engslettveien  
1969002 Øyjordneset Syd og Øyjordneset Nord  
1967001 Fredlund 26/61  
1963002 Gang- og sykkelveg Herredshuset - Samvirkelaget  
1963001 Gang- og sykkelveg Nordstraumen  -Nordgård (kun plangrense)  
1947001 Kapellområdet  
1940001 Pedersenplan (kun plangrense)