Bjørkli private barnehage BA

Gutt med høne på hodet_Rognli bhg.jpg

Bjørkli private barnehage SA er en liten, privat barnehage med 18 plasser for barn i alderen ett til seks år.
Vi har en grunnbemanning på 3,4 årsverk, fordelt på 5 ansatte.
Barnehagen holder til i en kommunal bolig i Skøelv, nærmere bestemt i Lyshaugveien 34, og vi har eksistert siden 2001.
 
Vi har ett flott uteområde med variert terreng, samt lekeplass.
Vi har et spesielt fokus på lek, og jobber bevist med at hvert enkelt barn skal ha et trygt og godt barnehagetilbud, hvor trivsel, lek, læring og barns medvirkning står i fokus.
 
Åpningstid:          07.00-16.15
Telefon:               941 09 362
Daglig leder/styrer: Rosmari Forsberg
epost:                  barnehagen@online.no
 
Barnehagen har samordnet opptak med de kommunale barnehagene, og søknadsfristen er 1. mars.