PLASTSØPPEL!?
Plast er et utsøkt materiale og benyttes til svært mye i vår hverdag.
Aberet med plast er at det har ei nedbrytningstid på ca 500 år.
Det har vært sterk fokus den siste tiden på plast som har havnet i naturen. Så mye som 15 000 kg plast hvert minutt på verdensbasis!!
Sørreisa og omegn båtforening har sammen med Sørreisa historielag tatt mål av seg til å arrangere en «strandryddedag» langs strendene i kommunen vår.
Med på laget har vi fått Sørreisa kommune, som vil bidra med skoleklasser og barnehager samt litt økonomi. Senja Avfall stiller opp med containere, plastsekker og hansker. Vi vil prøve å få med andre lag og foreninger i Sørreisa.

Dagen som er satt av er 4. juni og vi starter kl 1000 - da passer det i forhold til vannstand!
Det vil være hyggelig om så mange frivillige som mulig møter opp i Småbåthavna i Vågen for å få tildelt en «strandrode» samt hansker og søppelsekker.
Det jobbes med å få sponset enkel mat og drikke til deltakerne!
Spørsmål kan rettes til
Dag Martinsen tlf 92629826 eller
Per Tore Fredriksen tlf 92661443