Under følger en del ressurser for planteprodusenter:

Agropub, nettside for økologisk landbruk

Bioforsk
Boktunet (tidligere landbruksforlaget)

Drenering - Teori og praksis 2013

Felleskjøpet, korn og kornhandel, planteproduksjon
Fiskå Mølle

Grønns(m)ak - et prosjekt for å fremme grønnsakdyrking i Midt-Troms

Landbrukstjenesten
Landbruksrådgiving Troms

Matjorda - ressursside som er en del av den norske markeringen av FNs internasjonale år for matjord
Mattilsynet

Norges Bondelag
Norsk bonde- og småbrukarlag, artikler om økologisk drift
Norsk landbruksrådgiving

SLF, statens landbruksforvaltning

Studieforbundet natur og miljø