Les planstrategien her

 

I henhold til Plan – og bygningslovens § 10-1, skal alle kommunene ha en kommunal planstrategi.

Formålet med planstrategien er å sette fokus på de planoppgaver som kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen.

Minst en gang i hver valgperiode skal kommunestyret utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.