Hva er pårørendeskolen?

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Hva inneholder kurset?

Kurset er lagt opp over 5 samlinger med følgende temaer:

Dato Tema
13.03.19 

 Hva er demens?

Vi ser film om temaet, og demensteamet svarer på spørsmål.

20.03.19 

 Å kommunisere med personer med demens.

Vi ser filmen «Gode stunder», og demensteamet svarer på spørsmål.

27.03.19

 Når atferd endrer seg.

Vi ser film om hvordan demenssykdom kan påvirke en persons atferd.

03.04.19 

 En pårørende forteller. 

  Foreleser: Camilla Karolius.

10.04.19  

Lovverket – rettigheter for den som er demenssyk og dennes pårørende.

Informasjon om tilbud i kommunen.

 Foreleser: Bodil Hansen, enhetsleder Helse og omsorg, Sørreisa kommune. 

 Tilrettelegging av hverdagen. Hvor kan man få hjelp? 

Foreleser: Henriette Solli, ergoterapeut Sørreisa kommune.

      

 

Praktiske opplysninger

Sted: Dagsenteret, Sørreisa omsorgssenter, hovedinngang

Første kurssamling: Onsdag 13. mars kl 18.00

Varighet: I alt 5 samlinger onsdager på følgende datoer  fra kl 18.00 - til kl 20.30​

Last ned brosjyre og påmeldingsslipp her!