Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
fritt for vann

VANNAVSTENGING HEMMINGSJORDLIA


pga. arbeider på vannledningen vil abb. bli uten vann torsdag 17. januar fra kl 09.00 og utover dagen.
teknisk etat

 

Egenberedskap DSB

Er du forberedt?

For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.

 

Skog (bilde hentet fra Pixabay)

Hogst i vernskog

Sørreisa kommune minner om at all hogst i vernskog, ut over ved til husbehov, skal meldes til kommunen før hogst kan starte. Dette i tråd med Vernskogbestemmelsene for kommunene. All skog i Troms er definert som vernskog. Det betyr at skogen er vern mot naturskader o.a. Har kommunen ikke gitt svar på meldinga innen tre uker fra den dagen meldinga kom fram, kan det meldte tiltaket settes i verk.

fritt for vann

Vannavstenging

Pga. reparasjon vil det bli fritt for vann fra Brekka tom Skarpvollen/Bakkejord Torsdag 9. august.

Avstengingen vil skje en gang imellom 12.00-20.00, med en varighet på inntil 2 timer.
Teknisk etat