Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Oppslagstavla

Hemmingsjordlia

Nå kan du bygge hus midt i en grønn idyll, 50 attraktive tomter i Hemmingsjordlia boligfelt

HJL

Brannøvelse mandag 27. mai kl 18.00

Sørreisa Brannvesen kjører brannøvelse mandag 27. mai fra kl 18.00. Abbonenter i Langhaugen, Brekka og Toppen Nedre vil merke redusert trykk på vannet. 

Høring av kystsoneplan

Interkommunalt planutvalg for kystplanarbeidet i Midt- og Sør-Troms har i møte 24.4.2019 vedtatt å legge forslag til Kystsoneplan for Midt- og Sør-Troms datert 24.4.2019, ut til offentlig ettersyn og høring.

6132389_4132431 (1)2

VANNAVSTENGING HEMMINGSJORDLIA


pga. arbeider på vannledningen vil abb. bli uten vann torsdag 17. januar fra kl 09.00 og utover dagen.
teknisk etat

 

fritt for vann

Vannavstenging

Pga. reparasjon vil det bli fritt for vann fra Brekka tom Skarpvollen/Bakkejord Torsdag 9. august.

Avstengingen vil skje en gang imellom 12.00-20.00, med en varighet på inntil 2 timer.
Teknisk etat

fritt for vann

Vedtatt planprogram

25.06.2018 ble det vedtatt planprogram for Kystplan II Midt- og Sør-Troms

kunngjoring

Nytt varslingssystem i Sørreisa

Sørreisa Kommune har tatt i bruk varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS.

Melding fra kommunen