Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fresing av Bonhaugveien

Tirsdag 16.oktober begynenr kommunen med fresing av Bonhaugveien. Området vil bli stengt der arbeidet pågår, og omkjøring er skiltet ved anleggsområdet. Fresingen starter fra fylkesveien ved Brekka.

fritt for vann

Vannavstenging

Pga. reparasjon vil det bli fritt for vann fra Brekka tom Skarpvollen/Bakkejord Torsdag 9. august.

Avstengingen vil skje en gang imellom 12.00-20.00, med en varighet på inntil 2 timer.
Teknisk etat

kunngjoring

Vedtatt planprogram

25.06.2018 ble det vedtatt planprogram for Kystplan II Midt- og Sør-Troms