Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Valg

Listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen (kommunestyrevalg) eller fylkeskommunen (fylkestingsvalg) de ønsker å stille til valg i.  Listeforslaget skal skrives etter en bestemt mal og leveres innen 1.april 2019 kl. 12.00.
Det skal også leveres et vedlegg sammen med listeforslaget, med ytterligere informasjon. Mer informasjon om dette, samt hva som skal med i listeforslaget og vedlegget finner du nedenfor.

Årsbudsjett 2017 / Økonomiplan 2017 - 2020

Rådmannen har med utgangspunkt i budsjett 2016 laget budsjett for år 2017, økonomiplan 2017-2020. Driftsrammene er gjennomgått og justert etter beste skjønn og kjente premisser for å bli så realistiske som mulig.

Planen ble vedtatt i kommunestyret i sak 90/16, den 08.12.2016

Et tydelig ja til å fortsette som egen kommune

Kommunereformen:

Folkeavstemminga viser at 81 % ønsker Sørreisa som egen kommune også i framtiden. 18,8 % stemte for at Sørreisa skulle gå i lag med Berg, Lenvik, Tranøy og Torsken og danne ny kommune. Valgdeltakelsen var på 43,1%.