I vårt område er Sørreisa kommune kjent med følgende firma som har tillatelse fra KLIF til innsamling av farlig avfall (per 07.05.2013) og som påtar seg tømming og rengjøring av tanker:
Artic Waste Management (eid av Reno-Vest, Senja Avfall, Remiks og Avfallsservice)
Perpetuum Miljø AS – de er også sjekket av oljefri.no
Østbø AS - de er også sjekket av oljefri.no
Oppgravd og renset tank kan leveres til Avfall Sør sine gjenvinningsstasjoner.
«Dispensasjon»
Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanken i stedet rengjøres og fylles, det er en forutsetning at oppgraving vil gi store vanskeligheter eller kostnader. Eksempler på slike tilfeller er der tanken ligger under en bygning, vei, eller lignende.