Miljøfyrtårn

Nasjonal ordning for miljøsertifisering for både offentlige og private bedrifter.

Følgende bedrifter er sertifisert i Sørreisa kommune:

I tillegg holder følgende bedrifter på å sertifisere seg:

Grønt Flagg

Ordningen orienterer seg mot barnehager og skoler.

 

ISO 14001

International sertifiseringsordning, følgende bedrifter i Sørreisa er sertifisert:

EMAS

Svanemerket

Offisiell nordisk miljømerke etablert av Nordisk Ministerråd, i Søgne har følgende bedrifter sertifisert seg gjennom Svanemerket: