Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Lovverket

paragraf.png

 

For de som eier eller leier en eiendom – eller rettigheter tilhørende en eiendom, samt for de som benytter allemannsretten, eller andre retter, kan det være mye å sette seg inn i hva som gjelder.

Under denne hovedkategorien, gis det derfor veiledning på lovverket – det presiseres at ved oppdatering av lover eller forskrifter er det ikke gitt at siden umiddelbart vil bli oppdatert (sjekk dato), og at det til enhver tid er gjeldende lovverk som gjelder – dette gjelder også i forhold til at tolkninger og presiseringer av lovverket oppdateres.
 

Mangler det informasjon om et lovverk, kan kommunen kontaktes og vi vil sette det på liste over emner som tas med ved oppdatering av hjemmesiden.

Det anbefales for øvrig å ta en titt på direktoratene og departementenes egne hjemmesider, disse har ofte gode veiledere i forhold til lovverket. I tillegg anbefales Miljøkommune, siden er et veiledende verktøy i kommunale oppgaver innen tekniske tjenester, plan, byggesak, geodata, oppmåling, vann, renovasjon, avløp, kultur, landbruk, skogbruk, natur, miljøvern, grøntområde og kommunehelsetjeneste.

Lovdata, på lovdata har de en egen knapp for å se underforskrifter til en lov, denne ses oppe til høyre når du er inne i en lov
lovdata.png

Forkortelser i liste

LMD – Landbruks- og matdepartementet           L - Lovdata
M - Miljødirektoratet            MD – Miljødepartementet                                       
R - Regjeringen             SLF – Statens landbruksforvaltning

Allemannsretten: LMM (fritidsfiske)
Animalske biprodukt: L
Beiteloven: L - R (Beite og Gjerde)
Forurensingsloven: LM (forurenset grunn)M (forurenset sjøgrunn)M (avfall)  
Gjødsel: se forurensingsloven
Grannegjerdeloven: L - R (Beite og Gjerde)
Jordloven: LLMDSLF (driveplikt)SLF (deling og omdisponering) 
Konsesjon: LLMDSLF (konsesjon)SLF (boplikt)
Nydyrking: L (forskrift)LMDSLF
Odel: LLMDSLF
​Plan- og Bygningsloven: L
Viltloven: L MD - M  

Tips en venn  Skriv ut