Kulturskolen skal legge til rette for å utvikle elevenes kunstneriske og skapende evner ut fra det enkelte barns  forutsetninger.

Kulturskolen er lokalisert i hjertet av kommunen, i sentrum rett nedenfor Sentralskolen, idrettshallen og kulturhuset i den gule paviljongen som før huset «kokkeskolen». I juni får den nytt navn! Og nå rommet bygget både bibliotek, frivilligsentral og kulturskolen. Kom og besøk oss, i våre nye trivelige lokaler!

Du kan få undervisning alene eller i gruppe på minitrompet, kornett, trompet, althorn, eufonium, tuba, trombone, alt-trombone, klarinett, tverrfløyte, blokkfløyte, gitar, ukulele, bassgitar, piano, slagverk og sang.  Hvis du har et band kan dere melde dere på som band og få veiledning hver uke.

Kulturskolen leverer dirigent-tjeneste til to av bygdas korps, og samarbeider med og støtter grunnskolen og det frivillige kulturliv; kor, band, lag og foreninger, i tillegg til ungdomsrådet.

Sammen gjør vi Sørreisa til en mangfoldig kulturkommune!

I 1997 vedtok Stortinget at alle landets kommuner skulle ha et musikk- eller kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers. Sørreisa kommune var tidlig ute, og i 1978 ble Sørreisa Kulturskole stiftet, under navnet Sørreisa Musikkskole.