​​​Vi har en større lekkasje i fordelingsnettet. Lekkasjen er så stor at vi periodevis må begrense vannmengden ut for ikke å gå helt tom. Dette går dessverre spesielt ut over de husene som ligger høyest i den laveste trykksonen. De opplever at vanntrykket er dårlig og at det tidvis er helt fritt for vann.

Vi er i gang med å søke etter lekkasjen. Det innebærer at vi må stenge vannforsyningen til enkelte områder. Det er snakk om forholdsvis korte perioder, men det kan likevel ta et par timer før forholdene har normalisert seg etter en stenging.
Dette gjelder Sørreisa sentrum, Nordsiveien med tilstøtende områder, Sørsiveien, Bonhaugveien, Vikaveien og Bakkejord
Vi beklager de de ulemper dette medfører og vi håper å finne feilen snart.