Lag, organisasjoner og personer som ønsker å leie kommunale lokaler, gjør dette på følgende måte: 

- Leie av rom ved kommunehus,kulturhus, idretts- og svømmehall ta kontakt med Servicekontoret på tlf. 77 87 50 000

- Leie av lokaler på skole, kontakt den enkelte skole, kontaktinformasjon til skolene

 

Ved bestilling må leietaker gi følgende opplysninger:

  • Navn på lag/organisasjon, eventuell ansvarlig arrangør for private arrangement.

  • Navn på kontaktperson, som er ansvarlig for leie av lokalene.

  • Ukedag og tidspunkt for leie.

Leietakere er selv ansvarlig for at gjeldende smittevernregler følges. Gjeldende regler fra Folkehelseinstituttet finner du her