Legeteamet pr september 2011.jpg

 

Legetjenesten i Dyrøy og Sørreisa har egne internettsider, som gir mer informasjon:

http://dyroyogsorreisalegekontor.no/

 

Kontaktinformasjon

Legekontoret i Sørreisa: 77 87 51 00

Legekontoret i Dyrøy: 77 18 92 50

Ved behov for øyeblikkelig hjelp mellom kl 08.00- 15.30 må kontorets vakttelefon benyttes:
Sørreisa: 77 86 16 60
Dyrøy : 959 89 250
evt nødnummeret 113

Ved behov for legetjenester utenfor kontortid, som ikke kan vente, kontaktes legevakt på tlf 116 117 eller 77 85 09 70

 

Avdelingsleder:    Tone Larsen

Telefon:      484 06 556