Velkommen som jobbsøker!

Et aktivt næringsliv, nærhet til videregående skole og høgskoletilbud og et svært rikt kulturliv gjør Sørreisa til en god kommune å bo, vokse opp og arbeide i. Sørreisa kommune har ca 3400 innbyggere og ligger sentralt midt i Troms fylke. Sørreisa kommune er en arbeidsplass med i overkant av 230 årsverk og et brutto driftsbudjsett på ca kr 200 mill. Vi jobber hele tiden for å levere gode kommunale tjenester, og for å få til det, trenger vi dyktige medarbeidere og ledere - kanskje du er vår nye medarbeider?


Se alle ledige stillinger her

Tilsetting skjer i hht. lover, reglement og tariffavtaler. Vi har gode pensjonsordninger i KLP og i Statens pensjonskasse (SPK).

Minst to referanser bes oppgitt i søknaden.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet ved tilsetting. For de fleste av stillingene vil det være aktuelt med intervju.

De som tilsettes i rehabiliteringsenheten, barneverntjenesten, barnehage, skole og SFO må levere tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Vanlige tilsettingsvilkår.

Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må i så fall samtidig gis en begrunnelse for det i søknaden. I hht den nye offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Andre informasjonskanaler for jobbsøking: Se NAV sin oversikt over ledige stillinger i Sørreisa. I tillegg til ledige kommunale stillinger, vil du også finne andre utlyste stillinger i Sørreisa her.

 

TILKALLINGSVIKARER

Vi har hele tiden behov for å knytte til oss tilkallingsvikarer som kan kontaktes når vi har behov for vikar eller ekstra hjelp:

A. Helse- og omsorgsenheten og rehabiliteringsenheten

Spørsmål om stillingene kan rettes til:

Sykehjemmet: avdelingsleder Camilla Stefanussen tlf. 992 04 907 eller avdelingsleder Ina Oskal Alexandersen, tlf. 992 04 908 Hjemmetjenesten: avdelingsleder Anne Grete Øverås, tlf. 992 04 909

Boligtjenesten/avlastningsboligen/dagsenteret: avdelingsleder Gunn Solveig Øvermoen, tlf. 90 36 54 05

B. Barnehage/skole og SFO

Spørsmål om stillingene kan rettes til Personalrådgiver Tordis S. Rasmussen, tlf. 957 92 631.

Søknadsfrist tilkallingsvikarer: kontinuerlig.

Dersom du ønsker å melde deg som vikar, send din CV og et brev der du forteller litt om deg selv til postmottak@sorreisa.kommune.no.

26. september 2016 Sist endret: 2. november 2016
Tom Erik Moe
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut