Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Velkommen som jobbsøker!

Et aktivt næringsliv, nærhet til videregående skole og høgskoletilbud og et svært rikt kulturliv gjør Sørreisa til en god kommune å bo, vokse opp og arbeide i. Sørreisa kommune har ca 3500 innbyggere og ligger sentralt midt i Troms fylke. Sørreisa kommune er en arbeidsplass med i overkant av 280 årsverk og et brutto driftsbudsjett på ca kr 290 mill. Vi jobber hele tiden for å levere gode kommunale tjenester, og for å få til det, trenger vi dyktige medarbeidere og ledere - kanskje du er vår nye medarbeider?


Tilsetting skjer i hht. lover, reglement og tariffavtaler. Vi har gode pensjonsordninger i KLP og i Statens pensjonskasse (SPK).

Minst to referanser bes oppgitt i søknaden.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet ved tilsetting. For de fleste av stillingene vil det være aktuelt med intervju.

For en del stillinger kreves det at tilfredstillende politiatest blir levert før tiltredelse.

Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må i så fall samtidig gis en begrunnelse for det i søknaden. I hht den nye offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Andre informasjonskanaler for jobbsøking: Se NAV sin oversikt over ledige stillinger i Sørreisa. I tillegg til ledige kommunale stillinger, vil du også finne andre utlyste stillinger i Sørreisa her.

Stillingsbeskrivelser

 

Eksterne utlysninger

Interne utlysninger

 

 

TILKALLINGSVIKARER

Vi har hele tiden behov for å knytte til oss tilkallingsvikarer som kan kontaktes når vi har behov for vikar eller ekstra hjelp:

A. Helse- og omsorgsenheten.

Spørsmål om stillingene kan rettes til:

Sykehjemmet: avdelingsleder Camilla Stefanussen tlf. 992 04 907.

Hjemmetjenesten: avdelingsleder Anne Grete Øverås, tlf. 992 04 909

Boligtjenesten/avlastningsboligen/dagsenteret: avdelingsleder Camilla Nordahl Hagensen, tlf. 903 65 405

B. Barnehage/skole og SFO

Spørsmål om stillingene kan rettes til Personalrådgiver Tordis S. Rasmussen, tlf. 957 92 631.

Søknadsfrist tilkallingsvikarer: kontinuerlig.

Dersom du ønsker å melde deg som vikar, send din CV og et brev der du forteller litt om deg selv til postmottak@sorreisa.kommune.no.

Tips en venn  Skriv ut