Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Velkommen som jobbsøker!

Et aktivt næringsliv, nærhet til videregående skole og høgskoletilbud og et svært rikt kulturliv gjør Sørreisa til en god kommune å bo, vokse opp og arbeide i. Sørreisa kommune har ca 3400 innbyggere og ligger sentralt midt i Troms fylke. Sørreisa kommune er en arbeidsplass med i overkant av 230 årsverk og et brutto driftsbudjsett på ca kr 200 mill. Vi jobber hele tiden for å levere gode kommunale tjenester, og for å få til det, trenger vi dyktige medarbeidere og ledere - kanskje du er vår nye medarbeider?


Se alle ledige stillinger her

Tilsetting skjer i hht. lover, reglement og tariffavtaler. Vi har gode pensjonsordninger i KLP og i Statens pensjonskasse (SPK).

Minst to referanser bes oppgitt i søknaden.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet ved tilsetting. For de fleste av stillingene vil det være aktuelt med intervju.

De som tilsettes i rehabiliteringsenheten, barneverntjenesten, barnehage, skole og SFO må levere tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Vanlige tilsettingsvilkår.

Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må i så fall samtidig gis en begrunnelse for det i søknaden. I hht den nye offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Andre informasjonskanaler for jobbsøking: Se NAV sin oversikt over ledige stillinger i Sørreisa. I tillegg til ledige kommunale stillinger, vil du også finne andre utlyste stillinger i Sørreisa her.

 

TILKALLINGSVIKARER

Vi har hele tiden behov for å knytte til oss tilkallingsvikarer som kan kontaktes når vi har behov for vikar eller ekstra hjelp:

A. Helse- og omsorgsenheten og rehabiliteringsenheten

Spørsmål om stillingene kan rettes til:

Sykehjemmet: avdelingsleder Camilla Stefanussen tlf. 992 04 907 eller avdelingsleder Ina Oskal Alexandersen, tlf. 992 04 908 Hjemmetjenesten: avdelingsleder Anne Grete Øverås, tlf. 992 04 909

Boligtjenesten/avlastningsboligen/dagsenteret: avdelingsleder Gunn Solveig Øvermoen, tlf. 90 36 54 05

B. Barnehage/skole og SFO

Spørsmål om stillingene kan rettes til Personalrådgiver Tordis S. Rasmussen, tlf. 957 92 631.

Søknadsfrist tilkallingsvikarer: kontinuerlig.

Dersom du ønsker å melde deg som vikar, send din CV og et brev der du forteller litt om deg selv til postmottak@sorreisa.kommune.no.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut