Denne aldersgruppen vil få tilbud om Comirnaty-vaksinen (Pfeizer). Vaksinen er godkjent fra 12 år og oppover. Du kan lese mer om vaksinetypen her.

Vaksinen er gratis.

Vaksinasjonen skal i denne omgang bestå av én dose. Ungdom i alderen 12-15 år har generelt svært god effekt av vaksinasjon, en dose gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom og beskyttelsen vil sannsynligvis være bedre hos ungdom i denne alderen enn for eldre aldersgrupper.

 

Angående tilbud om vaksine til barn og unge

Barn og unge blir sjeldent alvorlig syke av covid-19, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. I en tid med mye smitte i denne aldersgruppen mener FHI likevel at det er riktig å tilby vaksine også til denne gruppen slik at de kan beskytte seg mot alvorlig forløp av sykdommen, inkludert den sjeldne men alvorlige komplikasjonen MISC. MIS-C er en betennelsestilstand som kan oppstå hos enkelte 2-6 uker etter koronainfeksjon.

Barn og unge 12 år eller eldre med alvorlig underliggende sykdom har lenge blitt tilbudt vaksine, og denne anbefalingen gjelder fortsatt. Denne gruppen skal ha et tilbud om 2 doser.

Barn og unge 12- 15 år som har gjennomgått infeksjon, bør foreløpig ikke motta vaksine. De vil være godt beskyttet mot ny infeksjon og spesielt mer alvorlig forløp.

 

For personer under 16 år er det foresatte som tar helsemessige beslutninger, men barn og ungdom skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse. For koronavaksinasjon hos ungdom under 16 år kreves samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar. Registrering av samtykke gjøres via kommunens hjemmeside, samtidig som barnet eller ungdommen meldes opp til vaksine. Registreringsløsningen er lagt opp slik at begge foreldrene skal samtykke digitalt.

Registrering for vaksine kan gjøres her.

 

 

Tilbud om vaksine vil bli gitt på Sørreisa sentralskole, i ukene 36 og 37. Det vil bli gitt nærmere informasjon om praktisk gjennomføring via skolens informasjonskanaler.

Husk også at det lurt at barnet eller ungdommen har på t-skjorte på vaksinasjonsdagen.

 

Hvis du vil lese mer om Folkehelseinstituttets anbefaling om vaksinasjon av barn og unge 12 til 15 år, kan du gjøre det her.