Kontrollutvalget har fem medlemmer: 

Navn   Telefon E-post
Ole Ovesen, leder
Saml  90063303 ole.ovesen@ovesenholding.no
Karina Grønvoll, nestleder Saml 95100427 gronvoll@hotmail.com
Eli Skog AP  95105995 eli.skog@online.no
Jan Skogheim AP 48275512 jan.skogheim@live.no
Ole Georg Koch AP 92695884 ol-gkoc@online.no