Kontrollutvalget har fem medlemmer: 

Navn   Telefon E-post
Ole Ovesen, leder
Saml 900 63 303 ole.ovesen@ovesenholding.no
Karina Grønvoll, nestleder Saml 951 00 427 gronvoll@hotmail.com
Eli Skog AP  951 05 995 eli.skog@online.no
Jan Skogheim AP 482 75 512 jan.skogheim@live.no
Ole Georg Koch AP 926 95 884 ol-gkoc@online.no