Kommunehusets åpningstider

Kl 08.00 - 15.35 i perioden 1.september - 30.april.

Kl 08.00 - 15.15 i perioden 1.mai - 31.august.

Kommunens mottak av e-post er en åpen og usikret tjeneste. Vi ber derfor om at du ikke sender sensitiv informasjon til oss via e-post. Vi anbefaler videre at e-post sendes til vårt postmottak, de vil sende din henvendelse videre til riktig saksbehandler.

Kommunens organisasjonsnummer: 940 755 603  

Kommunens kontonummer: 4705 02 00147

Kontonummer for betaling av skatt: 6345 06 19258

Avhengig av saksbehandlers tilgjengelighet, gis det råd og veiledning ved muntlige henvendelser eller personlig oppmøte. Fortrinnsvis anbefaler vi publikum å avtale besøk på forhånd. For nærmere oversikt henvises til oversikt over ansatte og fagområder.

Henvendelser til legevakten besvares av personell på legevakttelefonen som er lokalisert til interkommunal legevakt på Finnsnes. Les mer her.

 

ehffaktura
kalkulator og faktura

E-faktura

Sørreisa kommune ønsker å motta alle sine fakturaer via EHF (elektronisk handelsformat) til organisasjonsnummer 940 755 603, Sørreisa kommune.

Dette sikrer riktig og rask behandling av våre leverandørfakturaer.

Unntaksvis kan e-post fakturamottak@sorreisa.kommune.no benyttes.

Fakturaer som sendes pr. post, vedlegges varer eller sendes til avdelingers adresse kan ikke forventes betalt innen betalingsfrist.

Les mer om EHF faktura her