Tidligstemmegiving

Du kan stemme fra mandag 1. juli og til og med fredag 9. august 2019 dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen.

Du kan henvende deg til servicekontoret i kommunen for å stemme. Du trenger ikke valgkort, men husk legitimasjon.  Åpningstid for tidligstemming er klokka 9.00-14.00.

Forhåndsstemmegiving

Du kan forhåndsstemme på Servicekontoret i perioden 12. august til 6. september mellom klokka 9.00-14.00. 
Husk å ta med legitimasjon, og gjerne valgkort.

Onsdag 4. september er det mulig å forhåndsstemme på Omsorgssenteret mellom klokka 10.00-12.00.

Står du i manntallet

Manntall er en fullstendig oversikt over hvilke innbyggere som har rett til å stemme ved valg. For å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalg må du stå i manntallet. Du kan undersøke om du står i manntallet som legges ut til offentlig ettersyn på kommunehuset, sommeren 2019. 

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført.

På valgkortet du får tilsendt står det i hvilken kommune du er manntallsført, hvilken valgkrets du tilhører, samt åpningstidene i kretsen. At du mottar valgkort betyr at du står i manntallet. Hvis du ikke mottar valgkort innen tirsdag 6. august bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke om du står i manntallet. Husk å ta vare på valgkortet og ta det gjerne med deg når du skal stemme.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet for kommunestyre- og fylkestingsvalget, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Du kan klage ved å sende skriftlig henvendelse til:

Sørreisa kommune
Storveien 20
9310 Sørreisa

E-post: postmottak@sorreisa.kommune.no

Valgstyret

Valgstyre for kommune- og fylkestingsvalget 2019:

Leder: Jan-Eirik Nordahl
Nestleder: May-Tove Grytnes

Medlem: Ole Edvin Langaune
Medlem: Jørn Lindbøl
Medlem: Hanne Fredriksen

Hvem har stemmerett?

§ 2-2.Stemmerett ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg

(1) Stemmerett ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg har de som har stemmerett ved stortingsvalg etter § 2-1.
(2) I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene i § 2-1, stemmerett dersom de
a) har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller
b) er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
(3) For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen

Norske statsborgere bosatt i utlandet, som ikke har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene før valgdagen, må søke om innføring i manntallet for å kunne stemme ved valget.

Søknadsskjema om innføring i manntallet er trykket på omslagskonvolutten som brukes ved forhåndsstemmegivning utenriks – på Svalbard og Jan Mayen. Du kan også skrive brev, men da må du huske på å få med de opplysningene som det spørres om i skjemaet.  

Om du vil innføres i manntallet i Sørreisa kommune kan du sende en skriftlig henvendelse til: Sørreisa kommune, Storveien 20, 9310 Sørreisa.
 
Har du vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene før valgdagen, blir du automatisk innført i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Stemme hjemme

Hvis du av ulike årsaker ikke kommer deg til et valglokale kan du henvende deg til kommunen og be om å få stemme hjemme. Det vil bli gjort avtale og to valgmedarbeidere vil komme hjem til deg i løpet av uke 36. Frist for søknad er 3. september. 

Du kan søke om, eller be om å stemme hjemme på følgende måter:

E-post: postmottak@sorreisa.kommune.no

Post: Valgstyret i Sørreisa, Storveien 20, 9310 Sørreisa

Eller ringe: 77 87 50 00, Servicekontoret

I henvendelsen må du oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, samt hvilken adresse du befinner deg på siste uka før valget. Du må også oppgi et telefonnummer som vi kan nå deg på.

Informasjon om valget

Se valg.no for flere opplysninger om valget 2019.