I Sørreisa kommune har kommunestyret vedtatt følgende planer
(papir versjon er juridisk korrekt, dersom det skulle bli oppdaget forskjell mellom papir og digital versjon)

Kommuneplan for Sørreisa
Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030

Kommunedelplan for Gottesjord-Grunnreis
Kommunedelplan for Hemmingsjord
Kommunedelplan for Reinelv
Kommunedelplan for Skøelv
Kommunedelplan for Straummen
Interkommunal kystesoneplan for Midt- og Sør-Troms (nordre del av Sørreisa) 
Interkommunal kystesoneplan for Midt- og Sør-Troms (søndre del av Sørreisa)

Det opplyses om at kommunen er på tur å lage ny arealplan og holder på å revidere kystsoneplan. Alle arealplanene vil derfor bli erstattet i løpet av de neste par årene.