Brekka barnehage 

Brekka barnehage ligger i Brekka boligfelt, Brekka 47.
Åpningstiden er fra kl 07.30 - 16.30.
Telefon: 77 87 51 90
Styrer: Lena Skogheim
Barnehagen har  to avdelinger der den ene har plass til 13 barn under 3 år og den andre har plass til 20 barn over tre år.
 

Ferdinand barnehage

Ferdinand barnehage ligger i Langhågen 32.
Åpningstiden er fra kl 07.30 - 16.30.
Telefon: 77 87 51 95
Styrer: Anja Lombnes
Barnehagen har to avdelinger der den ene har plass til 13 barn under 3 år og den andre har plass til 20 barn over tre år.
 

Gjerdsletta barnehage 

Gjerdsletta barnehage ligger i Kollenveien 90 i Straumen.
Åpningstiden er fra kl 07.00 - 16.30.
Telefon: 77 86 17 00
Styrer:Grete-Lill Kroken Midttun
Ass. styrer: Ingebjørg Jakobsen
Barnehagen har to småbarnsavdelinger med plass til 13 barn på hver avdeling og to avdelinger for barn fra 3-6 år med plass til 20 barn på hver avdeling.
 

Fredlund barnehage

Fredlund barnehage ligger i Sørsiveien 118.
Åpningstiden er fra kl 07.30 - 16.30.
Telefon: 46 95 69 55
Styrer: Lena Skogheim
Barnehagen har en avdeling med 18 plasser fordelt på barn mellom 1-5 år.