Dette spørsmålet har du sikkert stilt deg; ja feieren kommer, men ikke til alle.

I forbindelse med den nye forebyggendeforskrifter som kom i 2016, så er det innført behovsprøvd feiing, det vil si at noen vil få besøk av feieren hvert år, noen vil få besøk annen hvert år og noen muligens hvert 3 år, alt etter mengde sot og fyringsmønster.

Bakgrunnen for disse kravene, er at feieren skal bruke tiden sin, der det er størst behov og at han i da skal få bedre tid til å gjøre tilsyn med piper og ildsteder og fyringsanlegg. I 2016 kom også kravet om feiing og tilsyn med hytter og fritidsboliger. Dyrøy og Sørreisa kommune har ikke startet opp med dette riktig ennå, men vil komme når vi er ferdig med kartlegging og ikke minst tatt i bruk det nye datasystemet, som vil gjøre enklere både for deg som huseier og for de som skal feie og gå tilsyn. I dag får du en lapp i postkassen, eller hengt på døra. Dette vil det bli slutt på så snart det nye datasystemet for feiervesenet er innfaset. Da vil du motta en SMS fra feieren, om at han kommer og når han kommer,. Så har du som huseier eller leietaker, mulighet til å gi beskjed om du er hjemme eller borte. I dette datasystemet vil vi kunne legge inn hvor ofte de forskjellige husstandene skal feies og da sende ut feievarsel til de riktige adressene/ husstandene ut fra hyppighet og behov. 

Følg med på kommunens hjemmesider for mer utfyllende informasjon om endringer, når disse trer i kraft.