Sørreisa kommune jobber med å utvide eksisterende fibernett slik at flere av kommunens innbyggere kan installere fiber. Sørreisa kommune ønsker med dette å finne ut av om du/dere er interessert i dette for å bedre kunne kartlegge og prioritere satsningsområder. 

Det er utviklet et skjema for å melde sin interesse for tilknytning av fiber. Det ligger ingen forpliktelser i å melde sin interesse. Pris for etablering vil bli beregnet ut i fra antall interessenter og eksisterende infrastruktur. 

Frist for tilbakemelding for 1. utvidelse av fibertilbud 03.07.22 (Utløpt)