Barn som er født i 2013 skal starte på skole høsten 2019

Vi er nå i gang med planleggingen av neste skoleår, og i den forbindelse skal elevene skrives inn i grunnskole. Innmeldingen skjer via dette  skjema PDF document ODT document som vi ber om at du/dere fyller ut og sender til Sørreisa kommune innen 15.februar.

Barnet vil i løpet av våren bli invitert til besøk og førskoledager på sin skole.

Dersom foreldre/ foresatte ønsker utsatt eller framskutt skolestart for barnet, må begrunnet søknad sendes Sørreisa kommune, rådmannen innen 15.februar. Nærmere informasjon om dette kan fås ved henvendelse til kommunalsjef Truls Meyer, tlf. 924 82 118.