Fra kommunen møter

ordfører Jan-Eirik Nordahl, rådmann Ann Kristin Trondsen, Kommunalsjef Truls Meyer og planlegger Olena Alizi.

Det blir mulighet til å stille spørsmål og komme med nye innspill.

 

Velkommen!